National Highway in Rajasthan

S.No. Highway No. Road Kilometer 1 NH-3 Agra, Dhulpur, Mumbai 28.29 km 2 NH-8 Delhi, Alwar, Jaipur, Ajmer, Udaipur, Dungarpur, Mumbai 677 km 3 NH-11 Agra, Bharatpur, Dausa, Jaipur, Sikar, Churu, Bikaner 523.70 km 4 NH-11A Dausa to Manoharpr (Jaipur) 62.25 km 5 NH-11A.A Dausa, Tonk, Kouthon (Jaipur) 82.93 km 6 NH-11B Lalshot (Dausa), Swaimadhupur, … Read more

error: