Rajasthan ke Nickname ( राजस्थान के निकनेम )

Kota                   Rajastha ka Kanpur / वर्तमान नालंदा ( उद्योग व शिक्षा ) Mount Abu         Rajasthan ka Shimla / हिल स्टेशन Jhalawar             Rajasthan ka Nagpur / संतरा उत्पादन Jaipur                 … Read more

error: